19 maart 2014: O6 conferentie & ICTForum

small

Thema: ICT en onderwijs in de school van morgen. Adviezen vanuit 6 O's voor een nieuwe regering.

VOORMIDDAG 9u tot 12u15: 

ICT forum: initiatieven van ondernemingen en organisaties - sessies voor directies en ICTCo's
- iTEC: spring op de metro en kom in de klas van de toekomst: werken met iTEC tools
- Tablets op school....
- Kosten berekening: Voorbeelden van kostenbesparend een netwerk uit te bouwen 
- Digitaal bord van de toekomst>
- Deepfreeze en Ninite. Tools om zeer kostenbesparend je ICT-infrastructuur te beheren.

Overzicht: alle sessies: 

- Expo 
Aankondiging van diverse initiatieven

NAMIDDAG 12u45

A. Overleg en adviezen vanuit:

1. Onderwijs     
2. Ondernemingen (leveranciers van IT, leermiddelen 
3. Overheid (Onderwijs beleid ICT)     
4. Ouders
5. Opleiders (lerarenopleiders, organisaties die ICT-opleidingen voorzien)
6. Onderzoekers

Programma: Volgende sprekers kunnen we al aankondigen. 
° UGent: Prof. Dr. Johan van Braak, MICTIVO2: Onderzoek naar ICT in Vlaams onderwijs.
° Overheid: Jan Decraemer, Departement onderwijs, adviseur - Horizontaal beleid
° Ondernemingen 1:  Baudouin Corlùy, Directeur Agoria Information & Communication Technology 
° Ondernemingen 2: Uitgevers: Geert Van den Bossche, Gedelegeerd bestuurder VUV (Vlaamse Uitgevers Vereniging) /
° Ouders: Timmermans Hilde, Adviezen vanuit werkgroep, Digitale school en ouders
° Opleiders: Jeroen Thys namens GROEP T - Leuven Education College en School of Education werkgroep Digitaal Leren
° Onderwijs: Werkgroep: directies en leerkrachten / Vlaamse Scholieren Koepel 

14u30: Netwerkmoment

15u: Moderator Jan 't Sas
° Debat & MEMORANDUM EduBIT vzw

16u30 Receptie 

 

LOCATIE: LEDE - seminariezalen Intermezzo- Kasteeldreef 55  -9340 Lede

Inschrijven:
ICT forum voormiddag: 60 €  (abonnees schoolpakket: 50€)
/O6 conferentie (12u30->): 60 €  (abonnees schoolpakket EduBIT: 50€)
Hele dag: 85 € (abonnees schoolpakket: 75€)

Schrijf hier tijdig in.

EduBIT werkt voor dit project samen met Gezinsbond, Agoria,  Vlaamse Scholierenkoepel, VEWU,   v-ict-or.be