Kwaliteitsvolle leveranciers voor ICT

Volgende organisaties zijn door EduBIT opgevolgd en erkend als kwaliteitsleverancier ICT & Onderwijs:

Er zijn effectief organisaties die het kwaliteitslabel NIET kregen.

Komt uw organisatie in aanmerking en bent u niet opgenomen, geef ons een seintje: [email protected] Partners van EduBIT hebben een internetlink.

 

Om de kwaliteit inzake ICT en onderwijs te verbeteren voert EduBIT kwaliteitslabels in:

1. ICT-Kwaliteitsleverancier voor onderwijs

Voorwaarden:

Dit label wordt toegekend aan leveranciers waarover leden geen klachten hebben. Klachten worden door EduBIT elk afzonderlijk onderzocht en opgevolgd. Indien een leverancier meer dan 5 terechte klachten heeft in 2 maanden en deze niet in een billijke periode oploste, wordt het kwaliteitslabel ontnomen. Leden worden daarvan automatisch verwittigd.

Een kwaliteitsleverancier ICT onderwijs...

  1. handelt volgens de geldende economische normen  en de website is conform de e-commerceregels.
    Op de website is bijv. duidelijk of BTW al of niet inbegrepen is.
  2. heeft bij EduBIT geen lopende klachten van klanten of leveranciers. Klachten die gemeld worden, worden zeer goed opgevolgd door EduBIT. EduBIT kan op basis van de klachtenopvolging de erkenning als kwaliteitsleverancier meteen intrekken. Een erkenning kan men verliezen als er in één maand tijd meer dan 3 ernstige klachten zijn.
  3. kan het label enkel vermelden op zijn site wanneer het ook effectief toegekend is door EduBIT. Door te klikken op het kwaliteitslabel van EduBIT moet de website bezoeker op deze pagina belanden. Wanneer EduBIT het label voor deze leverancier intrekt wordt de leverancier meteen verwittigd en dient de leverancier het label meteen te verwijderen.  Het label is juridisch beschermd en mag enkel met goedkeuring van EduBIT vermeld worden en conform de bepalingen zoals hier in art. 3 aangegeven. Elk misbruik zal vervolgd worden
  4. heeft een goed communicatiebeleid. Wat beloofd wordt in mail / brief  wordt zo nauwkeurig uitgevoerd binnen een haalbare termijn.
  5. werkt nauw samen met EduBIT wanneer leden klachten melden. Dit vanuit een positieve constructieve sfeer.
  6. Een leverancier kan door EduBIT in de "transitzone" gezet worden: dit wil zeggen dat er problemen waren bij de leverancier, maar dat de leverancier de problemen effectief aanpakt, nu vrij correct werkt en normaliter als erkende kwaliteitsleverancier zal kunnen functioneren binnen de 2 maand.  Een leverancier die ernstige problemen had, wordt gedurende 2 maanden in de transitzone gezet en wordt erkend als kwalititeitsleverancier als er geen klachten meer binnengekomen zijn in de laatste 2 maanden.  De "transitzone" is een signaal naar klanten om pas te betalen na oplevering en afspraken met deze leverancier goed op te volgen (liefst op mail, papier). Klachten worden ook best doorgegeven aan EduBIT.
  7. De leverancier kan ervoor kiezen om niet in de lijst noch in de transitzone te staan.
  8. De lijst hieronder wordt om de 2 maand nagezien: 1 januari - 1 maart - 1 mei - 1 juli - 1 sept - 1 nov

Het EduBIT kwaliteitslabel verwijst naar deze pagina en mag alleen opgenomen worden door een organisatie op haar site en als de naam van de organisatie effectief op deze pagina staat.

 

 

U kan via dit formulier een klacht melden

Het kan altijd wel eens fout lopen. Een bestelling die betaald is en eindeloos op zich laat wachten, een reeks slechte afspraken, een foute interpretatie. 

We raden aan om als klant rustig de dingen op een rij te zetten als het fout loopt. 

Lukt het niet dan kan je steeds contact opnemen met EduBIT. EduBIT behandelde diverse dossiers. Soms volstond een rustige telefoon naar een leverancier, soms waren er hardere acties nodig. In het ergste geval spreken we ook een juridische dienst aan en ondernemen we stappen.

Ook leveranciers staan we bij. Gaat een concurrent over de schreef.. of is een school niet correct, meldt het ons!