Informatie voor partners

1.Waarom partner worden?

  • Een partner draagt via EduBIT bij tot een sterkere en betere inzet voor ICT in het onderwijs.
  • Een partner kan gebruik maken van de communicatie kanalen van EduBIT: de studiedagen, webinars, trainingen, nieuwsbrieven en tijdschrift dat 2x per naar 3000 scholen wordt verstuurd
  • Een partner kan steeds een nieuw product of dienst bekend maken bij EduBIT en discreet laten testen.
  • Een partner kan offertes ontvangen via EduBIT. EduBIT geeft scholen vanaf 2015 de mogelijkheid om offertes via EduBIT in te sturen. EduBIT stuurt die door naar partnerleveranciers.
  • Korting op speciale activiteiten waaronder EduBUILD 2015 beurs, BETT show enz.

2. EduBIT – lange termijn partnerships
wil vooral een constructieve relatie met partners. Elkaar informeren en positief werken aan een verbetering van ICT in het onderwijs is de hoofddoelstelling. EduBIT zal nooit een partner aanvaarden om puur commerciële belangen te verdedigen. EduBIT informeert partners inzake problemen en mogelijkheden die leden melden. Partners kunnen ook op EduBIT beroep doen om na te denken over marketingacties.

3. Partner worden

Partnerdossier 1 mei 2015 - 1 juli 2016
-
 Registreren als partner: kies de link > registratie als partner (u kan daar ook nog intekenen als geïnteresseerde en zo op zijn minst nieuwsbrieven ontvangen)
- Partnerprijzen starten vanaf 100 €

4. EduBUILD 2015

Deze uiterst verzorgde beurs gaat door op 15-16 oktober 2015. EduBIT verzorgt er het ICT luik en heeft er een groepseiland. De beurs is bedoeld voor beslissingnemers: directies, ict-coördinatoren, preventie-adviseurs, verantwoordelijken scholenbouw, schepenen van onderwijs enz. Er zijn diverse symposia en ook EduBIT zal er een ICT-kompas lanceren. Er zijn ook awards enz. Wie rond scholenbouw, infrastructuur en ICT werkt is het een plaats om er te zijn. De toegang is voor de bezoekers gratis.

Dossier EduBUILD met uitleg over de beurs en symposia en activiteiten
-
 website EduBUILD
- Registratieformulier EduBUILD Wie minstens bèta-partner is van EduBIT kan intekenen in het groepseiland:

edubuild

 

 

 
 
 
 
 
 
Wie een grotere stand wil kan rechtstreeks met edubuild contact nemen

A4
Font: Verdana
Line space: 1
5 mm bleed for top, bottom, left and right.
Shadow in offprint where necessary
Inside: 90 gr maco sat (FSC certified)
Finish: perfect bound

RASTERIZED IMAGES

Quadri and greyscale files must have resolution 300 dpi.
InDesign color files are saved in RGB of CMYK, and as
- PSD for images in layers or with Alpha Channels
- TIFF for images in layers or with Alpha Channels
- Bitmap files: 1200 dpi, actual resolution 600 dpi.

DELIVERY:

PDF and with Enfocus Pittop Professional certify to the Medibel Plus
standard.
(the necessary profiles can be downloaded at www.medibelplus.be.)

Drop files to upload

MAANDELIJKSE DIGITALE NIEUWSBRIEF:
aanleveren voor de 5de van elke maand: 5 januari, 5 februari, 5 maart, ...
De nieuwsbrief verschijnt elke dinsdag na de 5de, uitzonderlijk kan daar van afgeweken worden omwille van een speciale actie.

VOOR HET TIJDSCHRIFT
(u dient eerst partner te zijn)
De data vindt u op het aanmeldformulier, in principe 15 dagen voor de verzending:
15 september voor nr: okt - nov - dec (oplage 400 ex)
15 december voor nr: jan - feb - maart (oplage 3000 ex)
15 maart voor nr: april - mei - juni (oplage 400 ex)
15 Mei voor nr: juli - aug - sept (oplage 3000 ex)

 

 

Drop files to upload