Draaiboek goed ICT-beleid

Sinds 2 jaar is er stil gewerkt door EduBIT om een draaiboek voor goed ICT-beleid op te stellen voor ICT-coördinatoren en directies. Er werd goed nagedacht over een mogelijke vorm die toch haalbaar is voor beiden.

U kan dit draaiboek verkrijgen door abonnee te worden (u geniet dan meteen van allerlei andere voordelen!)

We zijn overtuigd hiermee een goede dienst te bewijzen aan hard werkende ICT-coördinatoren. Er was ook een duidelijke appreciatie vanuit Agoria, Cybercrime, FCCU en Cert. Het draaiboek neemt onzichtbaar processen mee uit het IT-managementswereldje waar termen als ITIL, COBIT, ISO 27000, 27001, 27002 etc. gangbaar zijn.

Het draaiboek is bedoeld als een steun om het technisch werk in kaart te brengen, suggesties tot verbetering te formuleren enz. Het is geschreven in een taal die zowel ICT-coördinatoren als directies begrijpen. Juist dit laat een transparant overleg toe.

Het wil helpen om een antwoord te bieden op een eenvoudige vraag:

“is er een goed ICT-beleid in onze school”?

De DIRECTEUR kan in één oogopslag (als de ICT-coördinator de informatie verwerkte)  de stand van zaken inschatten.

De ICT-coördinator krijgt in de checklists een 40-tal vragen die eens ingevuld normaal leiden tot een sterk ICT-beleid.

Er is  een online omgeving voorzien worden (enkel voor wie een schoolabonnement heeft) waarin ondersteunende informatie wordt gegeven. Abonnees kunnen ook een begeleidende workshop aanvragen waarbij we met de ICT-coördinator de checklist kunnen invullen. Die begeleidende workshop hoeft niet echt, maar kan een steun zijn voor zij die voelen dat de stand van zaken niet zo goed is of voor hen die onzeker zijn. Zij moeten zich niet schamen: goed ICT-beheer is niet eenvoudig en we vermoeden dat zelfs de beste ICT-coördinator nog wel een werkpuntje zal vinden op basis van de checklist.

Het draaiboek is een eerste versie (50 blz + 20 blz checklist) en zal op basis van de feedback aangevuld worden.

Bestellen?