Doelstellingen EduBIT?

EduBIT is een  VZW (vereniging zonder winstoogmerk) met volgende doelstellingen:

  • Bedrijven en scholen wil helpen om nieuwe technologieën in het kennis- en leerproces te integreren
  • Onderzoeksresultaten over nieuwe technologieën en methodieken in kaart brengen
  • Producten voor het kennis- en leerproces  bekendmaken
  • Onderwijstechnologen  bijscholen
  • Nieuwe technologieën omtrent ICT, kennis en leren verzamelen en uitwisselen
  • Een community wil zijn voor ICT-verantwoordelijken
  • Samenwerkingsverbanden met organisaties voor ICT-verantwoordelijken in andere landen opbouwen en onderhouden
  • ICT-verantwoordelijken kansen geven om vormingsdagen, ook op Europees niveau, te kunnen meevolgen