Organogram

EduBIT is ook internationaal actief, de kern is in België gevestigd. Mensen die deel wensen uit te maken van één of andere adviesgroep zijn welkom en kunnen zich melden via secretariaat at edubit.be  (at vervangen door @)

Er zijn diverse werkgroepen

EduBIT: Raad van bestuur
De raad van bestuur bepaalt de grote lijnen van de vzw en grote actiepunten. Zij komt 3x per jaar samen.

  • Peterjan Van der Gucht: stichtend lid en voorzitter
  • Luk Vanlanduyt: stichtend lid en secretaris
  • Piet Cottenie: lid

EduBIT: Dagelijks bestuur & trainers
Het dagelijks bestuur zorgt voor de uitvoering van de doelstelling van de vzw.

  • Directie: Luk Vanlanduyt
  • Secretariaat
  • Gecertificeerde coaches: EduBIT werkt deels met EduBIT gecertificeerde coaches: zij volgden een opleiding en blijken op basis van de praktijk en opdracht tijdens hun taak voldoende sterk om anderen, leerkrachten, ICT-coördinatoren te ondersteunen. EduBIT schakelt deze mensen in omdat zij vanuit de praktijk denken. Zie edubit.be/certificaten.

Adviesgroep: EduBIT internationaal

Adviesgroep: ICT & Onderwijs Vlaanderen

Adviesgroep: onderzoek en testbank

Adviesgroep: opleiding en certificaten
Adviesgroepen denken mee met de vzw en formuleren adviezen op korte of lange termijn, zij komt 2x per jaar samen en kan bijvoorbeeld stimuleren tot bepaalde intiatieven. Soms wordt tijdelijk iemand van een adviesgroep aangesteld binnen een project