Watch Check Point (2017) Movie Online Streaming & Download

universiteitsmuts(Gecertificeerd) ICT-kwaliteit & innovatiecoach (ism NAACE - UK)

Deze training is sterk aanbevolen voor zij die een beleidsvoerende functie hebben.

In deze training leert u welke mogelijkheden, methodes en tools bestaan om het ICT-beleid te evalueren, om een ICT-beleidsplan op te stellen én om innovatietrajecten mogelijk te maken. 

Gedurende de training heeft men kans om onderling ervaringen uit te wisselen en ontvangt men heel wat ondersteunend materiaal. De training is een gids door alle informatie en laat toe om op een professionele manier het ICT-gebeuren op een school of scholengemeenschap te evalueren. 

 
 dashboard

Als ICT-kwaliteits en innovatiecoach word je vertrouwd gemaakt met:

 • principes voor kwaliteitsmeting inzake ICT in een organisatie / school
 • diverse tools om metingen, opvolging te doen
 • beschikbare tools en methodes om een ICT-beleidsplan
  - op te stellen
  - op te volgen / evalueren
  - te implementeren
 • beschikbare tools en methodes om innovatietrajecten
  - op te stellen
  - op te volgen / evalueren
  - te implementeren
Je hoeft geen technisch expert te zijn: technische elementen worden zeer deskundig uitgelegd zodat u de impact als de mogelijkheden ontdekt.
 
In deze training wordt een actieve medewerking gevraagd waarbij de deelnemers de aangeboden materialen verwerken naar de eigen omgeving toe én uitwisselen met de andere deelnemers.

 

 

 

Wie de training volgt kan een certificaat krijgen. Men dient daartoe een taak te maken. Deze wordt kort toegelicht in de sessies. 

Het onderwerp voor deze taak kan men zelf voorstellen. Dit wordt dan al of niet bijgestuurd. Meestal is het uiteraard een onderwerp uit de eigen interesse sfeer. De meesten werken tussen 10-20 uur aan de taak. 

Er is voldoende tijd voorzien voor de taak: men kan die indienen tot 1 jaar na de laatste sessie die men volgde.

Na het behalen van het certificaat kan men de titel verder dragen. Men dient wel minstens verbonden te blijven met EduBIT via de school (schoolpakket) én 1 studiedag per jaar te volgen. Daarmee willen we garanderen dat wie gecertificeerd is ook goed op de hoogte blijft. 

Scholen die op EduBIT beroep doen, worden vaak doorverwezen naar gecertificeerde coaches. Vaak wordt samen met hen een project uitgewerkt.

---------------------------------------

Wie wil kan ook opteren om officieel als ICT-mark assessor erkend te worden. Dit omvat een soort praktijkproef, opgesteld door NAACE (Verenigd Koninkrijk). EduBIT is voor de BeNeLux de organisatie die het ICT-Mark kan uitreiken aan scholen op voordracht van ICT-mark assessors. 

 

Deze training wordt gegeven door verschillende trainers. 

Er is een samenwerking hiervoor met ondermeer NAACE (UK). 

naace

 

 

 

De training gaat om deze reden op verschillende plaatsen door. Zie het groene kadertje voor laatste details. 

EduBIT zorgt voor de rode draad en is steeds zelf aanwezig.

 

Wanneer en waar?