(Gecertificeerd) Office 365 coach

Wat is Office Online?office

 

 

 

 

 

Office 365 biedt heel wat mogelijkheden voor scholen. Maar al te vaak wordt dit beperkt tot het gebruik van email en kalenders. Er zijn meer mogelijkheden. 

  • Welke licenties bestaan er? Hoe bereid je de implementatie voor
  • Hoe verloopt het technisch? Hoe zit het met de privacy
  • Werken met sites, subsites, groepssites
  • Welke extra mogelijkheden zijn voor leerkrachten zinvol
  • Hoe zorg je dat leerlingen, leerkrachten en heel de school optimaal geniet van de voordelen?

Een degelijke implementatie van de krachtige omgeving zoals office365 vraagt voorbereiding, planning, en een strategie. We verwachten van een Office 365 coach dat hij dit proces op een school of scholengemeenschap kan begeleiden.

Sessie 1: 
Licenties, voorbeelden van implementatie, diverse modules

Sessie 2: 
Technisch backoffice:
Installatie en randvoorwaarden, licenties & ondersteuning, overschakelen van bestaande omgevingen, backups, privacy, vergelijking met google

Sessie 3:
Technisch frontoffice: tools voor goed gebruik voor eindgebruikers, werken met formulieren, etc. Office 365 in de klas. 

Sessie 4: 
Implementatie trajecten. Hoe implementeren op school, tools / mogelijkheden / Valkuilen.

 

Wie de training volgt kan een certificaat krijgen. Men dient daartoe een taak te maken. Deze wordt kort toegelicht in de sessies. 

Het onderwerp voor deze taak kan men zelf voorstellen. Dit wordt dan al of niet bijgestuurd. Meestal is het uiteraard een onderwerp uit de eigen interesse sfeer. De meesten werken tussen 10-20 uur aan de taak. 

Er is voldoende tijd voorzien voor de taak: men kan die indienen tot 1 jaar na de laatste sessie die men volgde.

Na het behalen van het certificaat kan men de titel verder dragen. Men dient wel minstens verbonden te blijven met EduBIT via de school (schoolpakket) én 1 studiedag per jaar te volgen. Daarmee willen we garanderen dat wie gecertificeerd is ook goed op de hoogte blijft. 

Scholen die op EduBIT beroep doen, worden vaak doorverwezen naar gecertificeerde coaches. Vaak wordt samen met hen een project uitgewerkt.

Deze training wordt gegeven door verschillende trainers. 
De training gaat om deze reden ook soms door bij onze partners. 

EduBIT zorgt voor de rode draad en is steeds zelf aanwezig.

Wanneer en waar?

Prijs?
200 € incl. BTW 

Inschrijven of pre-registreren kan via het Inschrijvingsformulier