EduBIT 2018

EduBIT was gedurende verschillende jaren een zeer gedreven organisatie. We namen allerlei initiatieven. Veel materiaal en tools is op vraag nog beschikbaar. [email protected] Het initiatief EduBIT was een privé-initiatief met op zijn hoogtepunt 350 -ICT-coördinatoren. Er was geen structurele steun van de overheid, wel goede steun van enkele degelijke bedrijven.   

EduBIT heeft vaak in de achtergrond en met enquêtes problemen aangekaart zoals: ICT & werkdruk, ICT-gezondheid (ergonomie), ICT en veiligheid, ICT-competenties. Ook het beleid van de Vlaamse overheid inzake ICT werd vanuit het 7-in-balans model getoetst. Er zijn anno 2018 nog veel mankementen, waardoor er parlementaire vragen werden gesteld. Terecht..

Realisaties:  

 • Bundel: ICT-gids in het onderwijs
 • Draaiboek: Tablets in het onderwijs
 • Draaiboek: ICT-beleid, beheer en praktijk (met checklists voor goed ICT-beleid)
 • Draaiboek: BYOD in het onderwijs (ontwerp), bevat ondermeer een ICT-competentieprofiel van leraren. 
 • Gids: Elearning
 • Metroplan: innovatief concept voor (ICT-) projecten in het onderwijs op te zetten (en didactisch te onderbouwen)
 • Budgetplanner (niet gepubliceerd, wel een tool voor ICT-budgettering, beschikbaar op vraag)
 • Offerte-aanvraagsysteem  
 • ICT-kompas (ontwikkeld, opleveringsklaar) 
 • Stageproject: waarbij werkzoekenden VDAB die een opleiding ICT volgden ook aan de slag konden als stage in een school
 • Keurmerk EduBIT: waarbij scholen konden bijgestaan worden bij discussies omtrent bestellingen
 • Studiedagen (Touch to Learn, ICT forum, ICT conferentie, Edu & Care…)
 • Studiereizen naar BETT show
 • Memorandum_def (resultaat van diverse analyses) – bevat ook het zeven in balans model dat ondermeer basis werd voor het IWT-ondersteund project EduTAB.
 • 3 maandelijks Tijdschrift met artikels en overzichten  over allerlei thema’s (bijv. security, nieuwe technologie, helpdesksystemen).. 
 • Onderzoeksprojecten: Project Security: analyse van talrijke scholen met discreet rapport naar de Vlaamse overheid waarbij de onveiligheid van veel websites van scholen aan het licht kwam. 
 • Onderzoek: Helpdesk ICT voor onderwijs Vlaanderen (budget analyse) / planning
 • Participatie & coordinatie iTEC Vlaanderen 
 • Veel stille ondersteuning van ICT-coördinatoren, omtrent werkbaarheid, maar ook in discussies met directie – ICT-coördinator.